Większość rozsądnych kobiet zaraz po zajściu w ciąże decyduje się rozstać z nałogiem. Świadomość, że ich dzieci mogą być zatruwane amoniakiem, arszenikiem, butanem, kwasem cyjanowodorowym, chlorkiem metylu, nitrozoaminem, chlorkiem winylu, smołą i wieloma innymi szkodliwymi substancjami, sprawia, że rzucenie palenia jest absolutną koniecznością.

Niestety, według danych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2010 roku, palenie w czasie ciąży uskutecznia aż 11% kobiet. Co więcej, aż 38% ankietowanych przyznało, że w stanie brzemiennym popalało. Te zatrważające statystyki są absolutnie nieakceptowalne.

Palenie papierosów w ciąży to zbrodnia!
Dziecko jest nie tylko narażone na bezpośredni kontakt z licznymi, szkodliwymi substancjami. Skutkiem palenia papierosów jest również ograniczenie dostarczanych z krwią składników odżywczych oraz tlenu. Skutkować to może niedotlenieniem, a co za tym idzie wadliwym rozwojem.

Udowodniono, że dzieci, których matki paliły w ciąży są średnio o kilkaset gramów lżejsze. Często rodzą się przedwcześnie i są niedożywione. Ponadto, bardzo często u noworodków biernie palących diagnozuje się:

 • zaburzenia układu sercowo-naczyniowego
 • wszelakie wady wrodzone
 • problemy z oddychaniem
 • zaburzenia przemiany materii

Palenie w ciąży może być również przyczyną nagłej śmierci łóżeczkowej. Ponadto, u matek palących występuje większe ryzyko:

 • poronienia
 • przedwczesnego odklejenia się łożyska
 • urodzenia martwego dziecka
 • pęknięcia błon płodowych

Takie są fakty!
Wyżej wymienione komplikacje zdrowotne to tylko mała część tego, co może wydarzyć się na skutek palenia papierosów. Musimy zdać sobie sprawę, że narażamy nie tylko siebie, ale także nienarodzone dziecko. Czy nie jest to dostateczną motywacją do rozstania się z nałogiem?

Liczne badania dowodzą, że palenie ma realny wpływ na zdrowie i kondycję naszego dziecka. Analiza naukowców z College of London dotycząca 12 milionów urodzeń u kobiet palących dowiodła, że aż 174 tys. narodzonych dzieci miało różnego rodzaju deformacje. Szacuje się, że prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z deformacją kończyn wzrasta o około 26%, a czaszki o nawet 30%.

Badania na temat skutków ubocznych palenia podejmowane były również przez Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce. Wynika z nich, że niedowaga to przypadłość, którą diagnozuje się dwa razy częściej u dzieci matek palących, aniżeli ma to miejsce u kobiet niepalących. Co więcej, liczba przedwczesnych porodów u palaczek jest wyższa aż o 4%!

Kobieta w ciąży i bierne palenie
Zagrożeniem dla nienarodzonego dziecka jest nie tylko palenie przez matkę. Negatywne piętno odciska także tzw. bierne palenie, czyli wdychanie dymu z papierosa unoszącego się w powietrzu.

Tak naprawdę skutki biernego palenia w ciąży są dokładnie takie same jak ma to miejsce w przypadku palenia czynnego. Dlatego też, nie tylko należy bezwzględnie rozstać się z nałogiem, ale także całkowicie ograniczyć przebywanie w gronie osób palących.

Sygnałem alarmowym dla biernej palaczki powinny być następujące objawy:

 • napadowy kaszel
 • wzmożona potliwość ciała
 • zaburzenia smaku
 • częste bóle nóg podczas chodzenia
 • duszności
 • nadmierne przetłuszczanie się skóry

Odstaw papierosa przy ciężarnej!
Kobiety w ciąży niekiedy mogą znaleźć się w mało komfortowej sytuacji polegającej na przebywaniu wśród osób palących. Dlatego też, tak istotna jest świadomość społeczna w tym zakresie.

Kiedy tylko w bliskiej okolicy znajduje się osoba ciężarna, powinieneś/powinnaś natychmiastowo odstawić papierosa. Nawet najmniejsze ilości szkodliwych substancji zawartych w dymie papierosowym mogą mieć katastrofalne znaczenie.

Każdy papieros ma znaczenie!
Wiele kobiet mylnie uważa, że jeśli paliło na początku ciąży, to nic się nie poprawi w zakresie zdrowia ich dziecka jeśli rzucą je teraz. Każdy, absolutnie każdy papieros mniej ma ogromne znaczenie dla zdrowia dziecka.

Warto przy tym zaznaczyć, że stres wywołany rzucaniem palenia jest znacznie mniej szkodliwy, aniżeli trujące substancje dostające się do krwioobiegu. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

Zwróć uwagę palaczce!
Widzisz kobietę w ciąży, która pali? Jeśli tylko masz odwagę – zwróć jej uwagę. Choć, pewnie wiele osób pomyśli „to nie moja sprawa”, to z całą pewnością nie warto tego procesu ignorować. Jeśli takie „wtrącanie” się w nie swoje życie miałoby uratować zdrowie choćby jednego dziecka to z całą pewnością warto je uskuteczniać!